Cân bàn điện tử Inox Midrics - Minebea Intec

Giới thiệu về cân bàn điện tử Inox Midrics Các dòng sản phẩm NW1S và NW2S của Midrics Ưu điểm và tính năng của cân bàn điện tử Inox Midrics Ứng dụng của cân bàn điện tử Inox Midrics trong các ngành công nghiệp Thông số kỹ thuật và lựa chọn của cân bàn điệ

NW1S NW2S Cân bàn sàn inox Midrics Minebea Intec

  • Mô tả:

    CÂN BÀN ĐIỆN TỬ INOX MIDRICS - KHUNG BÀN CÂN THÉP KHÔNG GỈ - NW1S NW2S: Minebea Intec - Sartorius (cũ) Đức

  • Ngày đăng:19-04-2019
  • Lượt xem: 14610

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ INOX MIDRICS - KHUNG BÀN CÂN THÉP KHÔNG GỈ - NW1S NW2S: Minebea Intec - Sartorius (cũ) Đức

CÂN BÀN ( CÂN SÀN ) ĐIỆN TỬ INOX MIDRICS MINEBEA INTEC ĐỨC ( SARTORIUS TRƯỚC ĐÂY )
• Bàn cân được làm bằng thép không gỉ ( AISI 304 ).
• Bàn cân theo tiêu chuẩn IP67/68.

- Tải trọng tối đa: từ 3kg đến 3 tấn.

- Bước nhảy: từ 0.1g đến 200g.

- Bàn cân có nhiều kích cỡ.

- Bàn cân có quả chuẩn nội hoặc không.

- Đầu ra có nhiều lựa chọn: RS232, RS485, RS422, Digital 5 input/5 output, analog output ( 0/4--20mA; 0--10V; 16 bit ), Profibus DP module, Ethernet TCP/IP (not ethernet IP) và Modbus TCP interface (RJ45 connector).

- Cân chống cháy nổ ( tùy chọn ).

Kí hiệu các đầu cân của cân bàn MIDRICS

* NW1S: Đầu cân MIDRICS 1, màn hình LCD backlit cao 20mm, giao tiếp RS232, kết nối qua cổng D-SUB 25 chân, chất liệu cấu tạo bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn bảo vệ IP65.

* NW2S: Đầu cân MIDRICS 2 với chương trình ứng dụng có thể lựa chọn, hiển thị đèn nền LCD 20 mm. Giao diện dữ liệu RS232 theo tiêu chuẩn, thông qua đầu nối D-SUB 25 chân. Các ứng dụng: cân, đếm, cân kiểm tra, phân loại (3 hoặc 5 lớp), cân tính tổng, cân động vật, tính trung bình, cân bằng phần trăm, đo trung tính. Chất liệu cấu tạo bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn bảo vệ IP65.

Một số sản phẩm thông dụng:

NW1S1-3DC-L     Max: 3 kg     d= 0,2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-3DC-LCE     Max: 3 kg     d= 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-3DC-NCE     Max: 3 kg     d= 0,5 | 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-3DC-L     Max: 3 kg     d= 0,2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-3DC-LCE     Max: 3 kg     d= 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-3DC-NCE     Max: 3 kg     d= 0,5 | 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-6DC-L     Max: 6 kg     d= 0,5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-6DC-LCE     Max: 6 kg     d= 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-6DC-NCE     Max: 6 kg     d= 1 | 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-6DC-L     Max: 6 kg     d= 0,5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-6DC-LCE     Max: 6 kg     d= 2 kg     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-6DC-NCE     Max: 6 kg     d= 1 | 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-15DC-L     Max: 15 kg     d= 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-15DC-LCE     Max: 15 kg     d= 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-15DC-NCE     Max: 15 kg     d= 2 | 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-15DC-L     Max: 15 kg     d= 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-15DC-LCE     Max: 15 kg     d= 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW2S1-15DC-NCE     Max: 15 kg     d= 2 | 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

NW1S1-30ED-L     Max: 30 kg     d= 2 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW1S1-30ED-LCE     Max: 30 kg     d= 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW1S1-30ED-NCE     Max: 30 kg     d= 5 | 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW2S1-30ED-L     Max: 30 kg     d= 2 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW2S1-30ED-LCE     Max: 30 kg     d= 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW2S1-30ED-NCE     Max: 30 kg     d= 5 | 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW1S1-30FE-L     Max: 30 kg     d= 2 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

NW1S1-30FE-LCE     Max: 30 kg     d= 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

NW1S1-30FE-NCE     Max: 30 kg     d= 5 | 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

NW2S1-30FE-L     Max: 30 kg     d= 2 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

NW2S1-30FE-LCE     Max: 30 kg     d= 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

NW2S1-30FE-NCE     Max: 30 kg     d= 5 | 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

NW1S1-60ED-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW1S1-60ED-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW1S1-60ED-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW2S1-60ED-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW2S1-60ED-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW2S1-60ED-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

NW1S1-60FE-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW1S1-60FE-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW1S1-60FE-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW2S1-60FE-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW2S1-60FE-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW2S1-60FE-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW1S1-60GF-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

NW1S1-60GF-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

NW1S1-60GF-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

NW2S1-60GF-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

NW2S1-60GF-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

NW2S1-60GF-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

NW1S1-60IG-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-60IG-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-60IG-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-60IG-L     Max: 60 kg     d= 5 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-60IG-LCE     Max: 60 kg     d= 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-60IG-NCE     Max: 60 kg     d= 10 | 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-150FE-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW1S1-150FE-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW1S1-150FE-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW2S1-150FE-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW2S1-150FE-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW2S1-150FE-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

NW1S1-150GF-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW1S1-150GF-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW1S1-150GF-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW2S1-150GF-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW2S1-150GF-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW2S1-150GF-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW1S1-150IG-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-150IG-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-150IG-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-150IG-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-150IG-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-150IG-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S4-150II-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-150II-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-150II-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-150II-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-150II-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-150II-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-150LL-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-150LL-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-150LL-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-150LL-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-150LLLCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-150LLNCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-150NN-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-150NN-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-150NN-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-150NN-L     Max: 150 kg     d= 10 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-150NN-LCE     Max: 150 kg     d= 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-150NN-NCE     Max: 150 kg     d= 20 | 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S1-300GF-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW1S1-300GF-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW1S1-300GF-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW2S1-300GF-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW2S1-300GF-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW2S1-300GF-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

NW1S1-300IG-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-300IG-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S1-300IG-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-300IG-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-300IG-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW2S1-300IG-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

NW1S4-300II-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-300II-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-300II-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-300II-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-300II-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-300II-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-300LL-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-300LL-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-300LL-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-300LL-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-300LL-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-300LL-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-300NN-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-300NN-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-300NN-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-300NN-L     Max: 300 kg     d= 20 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-300NN-LCE     Max: 300 kg     d= 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-300NN-NCE     Max: 300 kg     d= 50 | 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-600II-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-600II-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-600II-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-600II-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-600II-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-600II-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-600LL-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-600LL-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-600LL-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-600LL-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-600LL-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-600LL-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-600NN-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-600NN-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-600NN-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-600NN-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-600NN-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-600NN-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-600RN-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-600RN-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-600RN-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-600RN-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-600RN-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-600RN-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-600RR-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-600RR-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-600RR-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-600RR-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-600RR-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-600RR-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-600WR-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-600WR-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-600WR-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-600WR-L     Max: 600 kg     d= 50 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-600WR-LCE     Max: 600 kg     d= 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-600WR-NCE     Max: 600 kg     d= 100 | 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-1500II-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-1500II-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-1500II-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-1500II-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-1500II-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-1500II-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-1500LL-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-1500LL-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-1500LL-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-1500LL-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-1500LL-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-1500LL-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-1500NN-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-1500NN-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-1500NN-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-1500NN-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-1500NN-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-1500NN-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-1500-RN-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-1500RN-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-1500RN-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-1500RN-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-1500RN-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-1500RN-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-1500RR-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-1500-RR-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-1500RR-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-1500RR-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-1500RR-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-1500RR-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-1500WR-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-1500WR-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-1500WR-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-1500WR-L     Max: 1500 kg     d= 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-1500WR-LCE     Max: 1500 kg     d= 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-1500WR-NCE     Max: 1500 kg     d= 200| 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-3000II-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-3000II-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-3000II-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-3000II-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-3000II-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW2S4-3000II-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

NW1S4-3000LL-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-3000LL-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-3000LL-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-3000LL-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-3000LL-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW2S4-3000LL-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

NW1S4-3000NN-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-3000NN-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-3000NN-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-3000NN-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-3000NN-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW2S4-3000NN-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

NW1S4-3000RN-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-3000RN-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-3000RN-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-3000RN-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-3000RN-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW2S4-3000RN-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

NW1S4-3000RR-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-3000RR-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-3000RR-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-3000RR-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-3000RR-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW2S4-3000RR-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

NW1S4-3000WR-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-3000WR-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW1S4-3000WR-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-3000WR-L     Max: 3000 kg     d= 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-3000WR-LCE     Max: 3000 kg     d= 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

NW2S4-3000WR-NCE     Max: 3000 kg     d= 500| 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

- Sản xuất tại Đức, có đầy đủ CO, CQ; trước đây được sản xuất bởi Sartorius công nghiệp, bây giờ là Minebea Intec.

- Với tiêu chuẩn IP65 (đầu cân) IP67 IP 68 (bàn cân), phù hợp với môi trường ẩm ướt hoặc thường xuyên vệ sinh bằng nước và vòi xịt; cân bàn điện tử thép không gỉ Midrics - NW1S NW2S được thiết kế cho môi trường công nghiệp như: Thủy sản, Dược, Thực Phẩm, Hóa chất, Thức ăn chăn nuôi, Chế biến, Nông sản...

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 973 097

  • TƯ VẤN BÁN HÀNG 2

0903 321 430 - 0972 269 581

  • THIẾT BỊ Y TẾ

090 3311 288

  • TƯ VẤN BÁN HÀNG 1

0909973097 - 0902821636

  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0903321430 - 0934129109